Rekkverk

Rekkverk i stål

Rekkverk er en sikkerhetsanordning som det stilles spesielle krav til. Våre produkter tilfredstiller disse kravene. I tillegg er de pene å se på. Vi skreddersyr våre rekkverksløsninger etter kundenes ønsker og behov, og vår spesialitet er rekkverk i stål.

Krav til rekkverk

  • Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.
  • For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt:
    • Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m. Dette omfatter også rekkverk på repos og hvileplan.
    • Håndlist skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn.
  • Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m
  • Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m være maksimum 0,10 m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05 m.
  • For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal håndlist være utformet slik at den gir et godt grep.

Produksjon av stålrekkverk

Vi produserer en rekke rekkverk i stål til skoler, forretningsbygg, kjøpesentre, biblioteker, borettslag og boliger. Skiens Rustfrie Industri holder til i Skien i Telemark. Avhengig av type rekkverk, kan vi fremheve både modernistisk og/eller tradisjonell stil på bygningen. Vi tilbyr rekkverk i stål i ulike metaller og utførelser.